• Zwroty i wymiany

1. Klientowi , który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od wydania zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje wyłącznie w odniesieniu do produktów zakupionych w Sklepie . Dowodem zakupu produktów jest paragon lub faktura VAT.

3. Za wszelkie uszkodzenia zakupionych produktów lub ich opakowań odpowiada Klient.

4. Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia, zwrócić zakupione produkty w stanie niezmienionym. Zwrot produktów odbywa się na koszt Klienta.

5. Klient w momencie zwrotu, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich produktów gratisowych lub zakupionych w preferencyjnej cenie, których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanych produktów.

6. Zwracane produkty należy dostarczyć na adres:

Mango Papaja
Krajęcin 3
86‐230 Lisewo

7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

8. W przypadku przyjęcia zwrotu Prowadzący Sklep dokona zwrotu opłaty za zamówienie:

  a. w przypadku płatności przelewem na numer rachunku bankowego, z którego Klient dokonał płatności,

  b. w przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów transakcyjnych tym samym kanałem płatności,

  c. w przypadku płatności kartą płatniczą - na rachunek karty użytej do płatności